QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH X Y DỰNG

12/08/2022

Bài viết này chúng tôi chia sẻ quy định về điều kiện khởi công công trình xây dựng và các vấn đề liên quan. Cùng đọc để bổ sung thêm thông tin và kiến thức nhé!

1. Điều kiện khởi công xây dựng công trình từ ngày 01/01/2021

Quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình đã được sửa đổi tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2021, việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

 • Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;
 • Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định;
 • Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;
 • (Hiện hành quy định phải có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ).
 • Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;
 • Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.
 • (Hiện hành quy định chủ đầu tư phải gửi thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình).
 • Riêng trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định về giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng.

2. Hồ sơ thông báo khởi công gồm có những tài liệu như sau:

 • Thông báo khởi công công trình xây dựng (theo mẫu);
 • Bản sao công chứng Giấy phép xây dựng; Quyết định phê duyệt dự án và bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt (đối với trường hợp phải xin phép); Hoặc bản vẽ thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng 1/500, các mặt đứng, mặt cắt chính công trình; các bản vẽ đấu nối giao thông, hệ thống cấp thoát nước với hạ tầng kỹ thuật xung quanh (đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng);
 • Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;
 • Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (nếu có);
 • Biện pháp và tiến độ thi công đã được phê duyệt;
 • Biên bản khảo sát hiện trạng công trình liền kề, cam kết đền bù thiệt hại về người, công trình, tài sản nếu gây ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có).

Sau đó Cơ quan tiếp nhận thông báo khởi công có trách nhiệm vào sổ theo để theo dõi và báo cáo định kỳ cơ quan quản lý nhà nước cấp trên theo quy định.

2.  Thủ tục khởi công công trình xây dựng

Khởi công công trình xây dựng phải trải qua nhiều giai đoạn và nhiều quá trình khác nhau. Những bước cơ bản và quan trọng nhất đó là:

2.1. Chuẩn bị xây dựng công trình

Trong quá trình chuẩn bị xây dựng công trình việc chuẩn bị mặt bằng để tiến hành khởi công công trình là điều vô cùng quan trọng. Bởi công việc này trực tiếp liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất cho dân. Việc này, trực tiếp cần tới sự hợp tác của Ủy ban nhân dân các cấp tại địa bàn có công trình xây dựng. Từ việc ra thông báo, ra quyết định thu hồi đến việc trực tiếp chỉ đạo và tiến hành việc thu hồi đất, bồi thường tiền hoặc cấp đất tái định cư cho dân theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các cấp trong trường hợp này cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các quá trình khởi công công trình xây dựng trong quá trình thi công.

Song song với việc thi công công trình xây dựng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công công trình xây dựng. Chủ đầu tư phải tiến hành lựa chọn nhà thầu có đủ khả năng, năng lực để thực hiện thi công công trình xây dựng. Việc lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện trên nhiều tiêu chí trong đó việc lựa chọn nhà thầu dựa trên tiêu chí là căn cứ vào năng lực hoạt động thi công công trình xây dựng của nhà thầu phải phù hợp với loại công trình xây dựng, cấp công trình xây dựng  và công việc cụ thể khi thi công xây dựng.

2.2. Thi công công trình xây dựng

Bên cạnh đó, việc phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân các cấp để thực hiện giải phóng đất, đền bù thiệt hại hoặc cấp đất tái định cư và bàn giao phần đất đã quy hoạch cho chủ nhà thầu để tiến hành khởi công công trình xây dựng. Đây là một trong những giao đoạn cơ bản của thủ tục giám sát thi công công trình xây dựng.

2.3. Giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng

Chủ đầu tư liên tục giám sát, kiểm tra đôn đốc chủ thầu thực hiện thi công đúng thời hạn, đúng tiến độ và đúng với kế hoạch dự án, hợp đồng xây dựng đã được phê duyệt trước đó. Đồng thời phải đảm bảo được các biện pháp an toàn trong quá trình thi công và đảm bảo về an toàn vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công công trình xây dựng. Nếu có sự cố xảy ra thì chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Do đó chủ đầu tư cũng như nhà thầu phải có trách nhiệm đưa ra các đề xuất, thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn cho người thi công trong quá trình thi công công trình xây dựng.

Ngoài việc đảm bảo an toàn cho người thi công thì nhà thầu còn có trách nhiệm đưa ra và tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường bao gồm môi trường không khí, môi trường nước,việc xử lý các chất thải rắn, chống tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

Việc tiến hành bảo hành, bảo trì công trình xây dựng được tiến hành thực hiện trong giai đoạn kể từ khi công trình xây dựng được thi công xong cho tới khi được đưa vào chính thức khai thác và sử dụng. Việc tiến hành bảo hành và bảo trì công trình xây dựng thuộc về trách nhiệm của bên nhà thầu xây dựng. Việc bảo hành bảo trì phải đáp ứng những yêu cầu được quy định tại Điều 126 Luật xây dựng 2014. Người sở hữu công trình hoặc người quản lý sử dụng phải có kế hoạch bảo hành bảo trì công trình xây dựng cụ thể và đã được phê duyệt để thực hiện theo kế hoạch đó.

Thủ tục khởi công công trình xây dừng là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình thi công công trình xây dựng, chủ đầu tư cũng như nhà thầu cần tuân thủ đúng quy định pháp luật về Luật xây dựng 2014 để việc thực hiện thi công công trình xây dựng được thực hiện suôn sẻ.

3. Đang thi công công trình có được cấp giấy phép xây dựng không?

Theo quy định, với công trình, nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp có đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng vẫn sẽ được cấp giấy phép nếu chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp theo đúng thời hạn quy định.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 81 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định các hành vi quy định tại Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 16 Nghị định này thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng mà đang thi công thì xử lý như sau:

"Người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày đối với dự án đầu tư xây dựng, 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng…”.

Như vậy, trong quá trình xây dựng nếu đủ điều kiện được cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cũng phải tạm dừng thi công và nộp hồ sơ đề nghị được cấp giấy phép xây dựng. 

Mọi thắc mắc về điều kiện khởi công công trình xây dựng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Vinhouses để được chúng tôi giải đáp miễn phí nhé! Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách chu đáo nhất!

 

Đăng ký nhận sách

Bài viết liên quan

Tháo dỡ nhà trước khi có giấy phép được không

Chắc hẳn nhiều khách hàng thắc...

Xin phép xây dựng hết bao nhiêu tiền

Có nhiều khách hàng thắc mắc xin...

Xin phép xây dựng giá rẻ, uy tín, nhanh chóng

Bạn đang muốn xây dựng nhà ở,...

Hồ sơ và thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Bài viết dưới đây chúng tôi xin...

Thủ tục xin phép xây dựng mới nhất năm 2022

Thủ tục xin giấy phép xây dựng...

Xin phép xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này, Vinhouses xin chia sẻ...

Thiết kế kiến trúc và những điều bạn chưa biết

Thiết kế kiến trúc là dịch vụ...

Tư vấn thiết kế nội thất căn hộ - Phong cách 2019

Việc lựa chọn các phương thức...

Tư vấn thiết kế nội thất nhà phố hiện đại

Tư vấn thiết kế nội thất nha pho...

Tư vấn thiết kế nhà phố đẹp hợp phong thủy 2019

Dịch vụ tư vấn thiết kế nhà phố...

Bạn cần chuẩn bị gì trước khi xây nhà

Xây nhà là 1 trong 3 việc hệ trọng...

Dịch vụ tư vấn xin phép xây dựng 2019

Tứ vấn xin phép xây dựng và những...

Nên chọn tư vấn thiết kế xây dựng ở đâu?

Tư vấn thiết kế xây dựng được...

Tư vấn thiết kế kiến trúc 2019

Không gian sống với chất lượng...

Hotline tư vấn miễn phí: 0868 111 248
Zalo